TARAFLAR

1.1- SATICI:
Ünvanı : Beşiktaş Ekolojik Kırk Ambar
Adresi : Köy içi caddesi Kazan Sk.  Gürün Pasajı No:9 Beşiktaş İstanbul
Telefon :+90 212 258 65 48
E-mail:info@besiktaskirkambar.com

1.2- ALICI:
Adı/Soyadı/Ünvanı :
Adresi:
Telefon:
E-mail:
Besiktaskirkambar.com internet sitesinden (Kırkambar) alışveriş yapan tüzel veya gerçek kişiler (Alıcı) aşağıdaki koşulları peşinen kabul etmiş sayılır.
Kırkambar’dan kredi kartı (Visa, MasterCard), banka havalesi ve teslimatta nakit ödeme ile alışveriş yapılabilir. Havalesi 5 iş günü içerisinde yapılmayan siparişler iptal edilir.
Siparişler havale hesabımıza ulaştığı ve/veya kredi kartı hesabından sipariş tutarı bloke edildiği zaman işleme alınır. Teslimatta nakit ödeme seçeneğinde telefon ile müşterinin onayı alındıktan sonra sipariş kargoya verilir.
Banka havalesi ile yapılan ödemelerde açıklama bölümüne sipariş numarası yazılmalıdır.
Tüm siparişler irsaliyeli fatura ile teslim edilir.
Siparişin verildiği tarihte oluşan beklenmeyen ve tarafların kontrolleri dışında gelişen olaylar (doğal afet, savaş, mevzuat hükümleri, el koyma veya grev/lokavt, üretim ve iletişim tesislerinde arıza vs.) dolayısıyla tarafların üstlendikleri yükümlülükleri yerine getirememe durumlarında taraflar birbirlerini haberdar edecektir. Olayların devamından dolayı taraflar yerine getiremedikleri yükümlülüklerden sorumlu tutulmayacaktır.

Siparişte yer alan bir veya birden fazla ürünün gecikme veya iptal durumu var ise ile ilgili bilgi alıcıya e-posta yolu ile iletilir. İptal durumlarında kredi kartından bloke edilen tutar kaldırılır veya havale ile ödeme yapılmış ise hesabına iade edilir.

Teslimat sırasında hasarlı olan ürünler kabul edilmeyip tutanak tutturulmalıdır. Sonrasında bu tutanak (0212) 258-6543 nolu faksa gönderilerek hizmet@kirkambar.com.tr adresine e-posta ile bildirilmelidir. Faks imkanı sözkonusu değilse tutanak numarası gönderilen e-postada belirtilmelidir. Kırkambar ürünü imkan dahilinde en kısa sürede temin edip tekrar alıcıya ulaştıracaktır.

Alıcı siparişini ürün kargoya verilmeden önce sipariş numarasını bildirerek iptal edebilir.
Kırkambar’da satışı yapılan tüm ürünlerin fiyatlarına resmi KDV oranları dahildir.
Tahsilatı yapılmış bir siparişin teslimatı özel kargo firmaları ile yapılmaktadır.
Kırkambar sitesi üzerinden satışı yapılan tüm ürünler belirtilen süreler kadar tedarikçi firmanın garantisi altındadır.
Alıcı aldığı üründen herhangi bir nedenden dolayı memnun kalmaz ise 10 gün içinde hizmet@kirkambar.com.tr adresine e-posta ile başvuruda bulunup ürünü iade etme hakkına yasal olarak sahiptir.
Alıcı aşağıda yer alan yasal uyarıyı okuduğunu, anladığını ve bu anlayış ile Kırk Ambar’dan alışveriş yaptığını kabul eder:
Bu sitede yer alan metin ve açıklamaların tamamı sadece bilgilendirmek amacıyla verilmiş olup tıp ve sağlık profesyonellerinin hizmetlerinin yerini alamaz.
Sağlık sorunları için konusunda uzman hekimlere ve kurumlara danışılmalıdır.
Yer alan ürünler ilaç değildir ve ilaçların yerini tutamaz.
Ürün bilgileri direk olarak üreticilerin ambalajlarından ve açıklamalarından alınmış olup yazım hataları, eksik veya yanlış içerikten, ürünlerin kullanımından dolayı meydana gelebilecek sonuçlardan Kırk Ambar sorumlu tutulamaz.
Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Usul Ve Esasları Hakkında Yönetmelik ile tüketicinin cayma hakkı düzenlenmiş olup, söz konusu madde aşağıdaki gibidir:
Tanımlar
Madde 4- Bu Yönetmeliğin uygulanmasında;

g) Tüketici: Bir mal veya hizmeti ticari veya mesleki olmayan amaçlarla edinen, kullanan veya yararlanan gerçek ya da tüzel kişiyi,

ifade eder.

Cayma Hakkı

Madde 8 – Tüketici; mal satışına ilişkin mesafeli sözleşmelerde, teslim aldığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı reddederek sözleşmeden cayma hakkına sahiptir. Hizmet sunumuna ilişkin mesafeli sözleşmelerde ise, bu süre sözleşmenin imzalandığı tarihte başlar. Sözleşmede, hizmetin ifasının 7 günlük süre dolmadan yapılması kararlaştırılmışsa, tüketici ifanın başlayacağı tarihe kadar cayma hakkını kullanabilir. Cayma hakkının kullanımından kaynaklanan masraflar satıcı veya sağlayıcıya aittir.

Elektronik ortamda anında ifa edilen hizmetler ve tüketiciye anında teslim edilen mallara ilişkin sözleşmeler cayma hakkı ve kullanımına ilişkin hükümlere tabi değildir.
Malın teslimi sözleşmeye taraf olan tüketici dışında bir kişiye yapılsa dahi tüketici cayma hakkını kullanabilir. Bu durumda satıcı malı 9 uncu maddenin dördüncü fıkrası hükmü uyarınca üçüncü kişiden teslim alır.

Tüketicinin özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen mallarda tüketici cayma hakkını kullanamaz. Ayrıca tüketici, niteliği itibariyle iade edilemeyecek, hızla bozulma veya son kullanma tarihi geçme ihtimali olan mallar söz konusu olduğunda cayma hakkını kullanamaz.

(Değişik fıkra: 09/10/2007- 26668 S.R.G Yön/5.md.) Satıcı veya sağlayıcının 6 ncı veya 7 nci maddede belirtilen yükümlülüklerini yerine getirmemesi halinde, satıcı veya sağlayıcı en geç otuz gün içerisinde eksikliği giderir. Bu durumda yedi günlük süre, söz konusu eksikliğin giderildiğine dair bilginin yazılı olarak tüketiciye ulaştırıldığı tarihten itibaren başlar. Aksi takdirde, tüketici cayma hakkını kullanmak için yedi günlük süre ile bağlı değildir.

Tüketicinin ödediği bedel kısmen veya tamamen satıcı veya sağlayıcı tarafından ya da satıcı veya sağlayıcı ile kredi veren arasındaki anlaşmaya dayanılarak karşılanıyorsa, cayma hakkının kullanılması halinde, kredi sözleşmesi de hiçbir tazminat veya cezai şart tutarını ödeme yükümlülüğü söz konusu olmaksızın kendiliğinden sona erer. Ancak bunun için, cayma bildiriminin kredi verene de yazılı olarak iletilmesi gerekir.

Kampanya kapsamında satılan ürünler hiçbir suretle iade alınmamaktadır.

İletişim Adresimiz aşağıdaki gibidir.
Beşiktaş Ekolojik Kırk Ambar Online Alışveriş Sitesi Köy içi caddesi Kazan Sk.
Gürün Pasajı No:9 Beşiktaş İstanbul

Telefon: (212)258-6548